MISJA

Wspieramy młode talenty i przyszłych liderów

w obszarach edukacji STEM i rozwoju kompetencji przywódczych

PROJEKTY
POZNAJ STRONĘ PROJEKTU

Celem projektu jest zainspirowanie młodych kobiet do podejmowania postaw przywódczych, pokazanie świata bez barier oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz międzynarodowego dialogu oraz wyzwań stojących przed współczesnym światem.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZENNIC „ZOSTAŃ PANIĄ AMBASADOR” W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA DZIEWCZYNY

Od 2012 roku 11 października jest światowym Dniem Dziewczyny (The Day of the Girl). Został ustanowiony, aby zwrócić uwagę na wyzwania z jakimi mierzą się nastoletnie i dorastające dziewczęta oraz by wspierać je w dążeniu do realizacji swoich marzeń i do budowania równoprawnego dla wszystkich świata.

W każdym roku dziewczyny na całym świecie biorą udział w programach umożliwiających wstąpienie do świata mediów, nauki, dyplomacji, biznesu i polityki na jeden dzień, aby ich głos został usłyszany.


Z inicjatywy Fundacji Leopoldy Wild oraz Ambasady Izraela w Warszawie, w ramach polsko-izraelskiej odsłony obchodów światowego Dnia Dziewczyny, ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczennic „Zostań Panią Ambasador".


Konkurs skierowany jest do dziewcząt w wieku 14-17 lat, które mają szansę poznać świat dyplomacji i na jeden dzień wcielić się w rolę Pani Ambasador w jednej z Ambasad, które przystąpiły do projektu. Celem projektu jest zainspirowanie młodych kobiet do podejmowania postaw przywódczych, pokazanie świata bez barier oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz międzynarodowego dialogu oraz wyzwań stojących przed współczesnym światem.


Patronat nad konkursem objęła Fundacja Vital Voices Poland. Do udziału w konkursie, w roli partnerów, przystąpiło 13 Ambasad: Australii, Belgii, Irlandii, Izraela, Hiszpanii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Przez 6 miesięcy, (w okresie od października do marca) finalistki uczestniczą w dedykowanym cyklu spotkań on-line z Ambasadorami. Finał konkursu odbędzie się w marcu 2021 roku w Warszawie.


POLSKA, 2020

PROJEKTY

PROJEKTY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Celem projektu było wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin uchodźców, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w związku z pandemią COVID-19

ZAKUP I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA RODZIN UCHODŹCÓW, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ

W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

W Warszawie mieszka kilkuset uchodźców. Okres kwarantanny, spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19, to dla nich niepewność jutra i pogorszenie warunków życia.


Fundacja Leopoldy Wild zaangażowała się w akcję zakupu i dostarczania żywności dla rodzin uchodźców przebywających w kwarantannie.


Fundacja przekazała fundusze na zakup prawie pół tony żywności i środków żywności, pakując i rozwożąc produkty do trzydziestu dwóch najbardziej potrzebujących rodzin uchodźczych z Warszawy i okolic, które z powodu kwarantanny znalazły się w trudnej sytuacji.


Akcję rozwożenia paczek udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu osób, skupionych wokół Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.


Akcja została powtórzona w czerwcu, z Okazji Światowego Dnia Uchodźcy. Projekt obejmował także edukację dla wolontariuszy na temat światowego problemu migracji, jej powodach i skutkach.

WARSZAWA, 2020

PROJEKTY

PROJEKTY
POZNAJ STRONĘ PROJEKTU

Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji i wyrównywanie szans dzieci z rodzin dotkniętych problemem migracji.

WYRÓWNYWANIE SZANS W DOSTĘPIE DO EDUKACJI DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM MIGRACJI

Wspieranie dzieci z rodzin dotkniętych problemem migracji jest jednym z priorytetów Fundacji im. Leopoldy Wild.


W 2019 roku Fundacja opracowała i zrealizowała autorski projekt nauczania matematyki, technologii i angielskiego dla dzieci uchodźców w Grecji. W Grecji przebywa około 100 tysięcy uchodźców, z których 5 tysięcy to dzieci bez rodziców oraz rodzin.


Fundacja nawiązała współprace z lokalnymi organizacjami w określaniu najważniejszych celów zwiększania dostępu do edukacji dla niepełnoletnich uchodźców.


Przedstawiciele Fundacji odwiedzili szereg obozów dla uchodźców przeprowadzając wywiady z władzami lokalnymi, organizacjami NGOs oraz z uchodźcami w celu rozpoznania potrzeb i uwarunkowań pobytowych i edukacyjnych.

GRECJA, 2019

PROJEKTY

Wierzymy, że wspierając młode talenty, budujemy lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

MISJA
O FUNDACJI

Kluczową misją Fundacji jest inwestowanie w rozwój wyjątkowych programów edukacyjnych dla młodzieży w obszarze STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) oraz w obszarze rozwoju kompetencji przywódczych.


Fundacja kreuje programy i inicjatywy wspierające przedsiębiorczość, wykorzystanie nowoczesnych technologii i propagujące zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie.

Marzeniem założycielki Fundacji Leopoldy Wild było powołanie fundacji w imieniu jej prababki, Leopoldy Wild, która urodziła się w 1886 roku niedaleko Lwowa, w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Leopolda była pionierką, przekonaną o sile edukacji i przedsiębiorczości, która swoimi osiągnięciami zainspirowała kolejne pokolenia kobiet.

LEOPOLDA WILD WRAZ Z RODZINĄ

O FUNDACJI
CELE

CELE

Identyfikowanie i inwestowanie w rozwój talentów na całym świecie poprzez budowanie długofalowej współpracy na rzecz edukacji w obszarze STEM, przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego

Tworzenie i realizacja programów rozwoju kompetencji cyfrowych i przywódczych adresowanych do globalnych liderów przyszłości

Promowanie modeli zrównoważonej edukacji i rozwoju dla lokalnych społeczności, firm i krajów zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs - Sustainable Development Goals) ustalonymi przez ONZ (United Nations), które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku

OBSZARY DZIAŁAŃ

OBSZARY DZIAŁAŃ

Programy rozwojowe w obszarze STEM adresowane do młodzieży oraz dorosłych

1

2

3

Programy wolontariatu obejmujące działania edukacyjne w obszarze STEM adresowane do uchodźców

Programy rozwoju kompetencji przywódczych łączące społeczności nastolatków, studentów i dorosłych

w Europie, Ameryce Północnej i Azji, zainteresowanych technologiami cyfrowymi

ZAŁOŻYCIELKA

ZAŁOŻYCIELKA

Zawodowo posiada ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze technologii bankowych. Członek zarządu w polskim oddziale globalnej firmy FinTech z rankingu US Fortune 500, nagrodzonej licznymi wyróżnieniami.


Ścieżkę zawodowa zaczynała w wieku 23 lat w Royal Bank of Canada w Kanadzie i następnie pracowała dla amerykańskich firm technologicznych w Stanach, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Członek Rady Powierniczej Vital Voices Europe, Londyn, Wielka Brytania oraz Prezes Rady Vital Voices Poland. Absolwentka University of British Columbia w Kanadzie (B.A.), London School of Economics w Wielkiej Brytanii (M.Sc.) oraz programów rozwoju kompetencji przywódczych w Harvard Business School i Leadership Academy for Poland (LAP).


Od wielu lat aktywnie promuje inicjatywy związane z propagowaniem edukacji technologicznej zwłaszcza dla kobiet i dziewczynek w Polsce i na świecie. Została mianowana Ambasadorem „Równości w Biznesie” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2015.


W marcu 2019r. została zaproszona przez Bank of America do prestiżowego grona Globalnych Ambasadorów Programu Rozwojowego dla przedsiębiorczyń (Bank of America Leadership Development Global Ambassadors Program).Aleksandra Gren

Laureatka nagrody Goldman Sachs i Fortune Magazine, Global Women Leaders Award przyznanej w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych za działania na rzecz ksztaltowania następnego pokolenia liderek oraz za program edukacyjny w obszarze STEM adresowany do dzieci uchodźców w Grecji.


Absolwentka programu mentoringowego dla globalnych liderów przyszłości zorganizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych i Fortune Magazine w 2015 roku.


ZAŁOŻYCIELKA I PREZES FUNDACJI LEOPOLDY WILD

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Ekspert ds. Marketingu i komunikacji. Od kilkunastu lat związana z branżą usług doradczych, gdzie odpowiada za relacje z rynkiem i mediami w tematach związanych z rozwojem innowacji oraz promocją szybko rosnących firm technologicznych.


Aktywnie angażuje się również w tematy związane z rozwojem zawodowym kobiet oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. M.in. współtworzyła jedną z największych inicjatyw skierowanych do kobiet biznesu, która działa obecnie w Polsce i 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej.


Wspiera realizację i działania komunikacyjne programów mentoringowych skierowanych do kobiet. Jest mentee pierwszej edycji programu cross-mentoringowego LeadersIN.

Małgorzata Reif

EXECUTIVE DIRECTOR

Chcesz zaangażować się projekty Fundacji lub masz pomysł na inicjatywę?


Skontaktuj się z nami!


KONTAKT
KONTAKT@LEOPOLDAWILD.ORG

KONTAKT

Projekt i wykonanie